Pohjan Taimi nyheter:

Grattis 100-årig Finland!

Pohjan Taimi Ab är 100 % ett privat bolag.  Hela personalen på bolaget fortsätter att betjäna sina kunder i tre plantskolor med inhemska resurser.

Den uppnådda aktiehandeln säkrade bolagets möjligheter att utveckla vidare dess produkter och tjänster i samarbete med kunder och samarbetspartner UAB Skogran.

Pohjan Taimi handlar i tre plantskolor som kommer att utvecklas fortfarande för att bättre betjäna sin kundkrets. Förra säsongen lät vi bygga ett nytt och rymligt köldlager i Juuka plantskola samt skaffade produktionsteknik och flyttningsmaskiner. I år fortsätter utvecklingsarbete fortfarande med förbättring av produktionsteknik och kvalitet. Det kommer också ett nytt växthus i varje plantskola för att komplettera vår produktion.

Veli-Matti Vihanta (0400 712 358, velimatti.vihanta(at)pohjantaimi.fi) betjänar er fortfarande i Kannus, Jaana Mannermaa (0400 292 285, jaana.mannermaa(at)pohjantaimi.fi) i Juuka samt Rainer Vihriälä (040 182 2450, rainer.vihriala(at)pohjantaimi.fi) i Kemijärvi och när det gäller klängningsärenden. Med produktions- och kvalitetsfrågor betjänar er plantskolans kontaktperson tillsammans med bolagets produktionschef Esa Kovalainen (040 591 2496, esa.kovalainen(at)pohjantaimi.fi).

Vi producerar och utvecklar tillsammans med våra kunder och samarbetspartner Skogran högklassig skogsvårdstjänst om vilken ni kan förfråga från Tapani Kervinen (040 507 5082, tapani.kervinen(at)pohjantaimi.fi) på höjden av Uleåborg i norra Finland och från Juha Nousiainen i östra Finland (050 306 8050, juha.nousiainen(at)pohjantaimi.fi).

Vi är redo att utveckla vårt samarbete tillsammans med våra kunder för att våra tjänster skulle möta dagens allt hårdare utmaningar. Hela vårt team står till er tjänst i det här uppdraget.
Vi har övergått till elektronisk fakturering och ber er att beakta detta när ni skickar fakturor. Nätfakturauppgifter hittar ni på Kontakt-mellanblad.

Vi önskar Er soliga höstväder
Pohjan Taimi folket